Ledenvergadering 19-05-2015 in Gieten

20-05-2015 04:49

In de vergadering van gisteravond zijn de brieven van de KLN en de NBS doorgenomen. Hierbij werden door de secretaris de belangrijkste zaken voor ons als plaatselijke vereniging genoemd. De workshop van de Hollanderclub is geëvalueerd. Inhoudelijk een goede dag met waardering voor de verzorging door de vereniging van Gieten.

Daarnaast is er aandacht geweest voor het jubileumjaar. Er is kort gebrainstormd en dat krijgt zeker nog een vervolg. In 2016 heeft de Oostermoershow in ieder geval de provinciale show van Drenthe. Wij hopen dit jaar en zeker het volgende jaar op een mooi aantal inschrijvingen. 

De BBQ met daaraan voorafgaand het hokbezoek werd genoemd, waarna er gelijk een mooi aantal leden zich lieten registreren. 

Als sluitstuk van de vergadering kregen we een mooi en enthousiast verhaal over de Grubbekriel. Oorsprong, fokspecifieke zaken voor het ras en de kleurslag,       (kwartel) werden duidelijk verteld en uitgelegd. 

Afbeeldingsresultaat voor grubbe kriel