Uitnodiging ledenvergadering 19-05-2015

15-05-2015 05:39

 

Beste G&O leden, 

 

Ik weet niet of het jullie ook zo vergaat maar de dagen, weken en maanden vliegen voorbij. Zo  

hadden we in februari de jaarvergadering (met een grote opkomst) en nu is het al mei en hebben 

we een ledenvergadering.  

 

De jonge konijnen springen bij mij door de hokken en eigenlijk vind ik dit de mooiste periode van  

de hobby. Voordat er jongen zijn hebben de meesten van jullie eerst uitgezocht welke combinatie(s) je wilt uitproberen en als er dan jongen zijn ga je kijken of dat er uitkomt wat je had verwacht. Bij mij  

ging het deze keer anders. Ik heb twee voedsters en één ram. Veel keuze in combinaties heb ik dus  

niet. Bij beide voedsters heb ik jongen. Een nestje van drie en een van vier. Of er een F bij zit? De tijd zal het uitwijzen. 

 

Op de agenda van 19 mei hebben we weer veel punten staan. Natuurlijk krijgt iedereen de  

gelegenheid om zijn/haar fokervaringen van de afgelopen maanden uit te wisselen. Na de pauze zal Roelof Eefting ons vertellen over zijn mooie hoenderras.  

 

Nieuwsgierig geworden? Kom naar de vergadering! 

 

Zaterdag 4 juli staat denk ik bij jullie allemaal in de agenda of op de kalender, want dan organiseren  

we samenwerking met de vereniging uit Coevorden een hokbezoek en  BBQ. Albert Jan Bijker en   

Geert Jan Groenhof zijn die dag onze gastheren.   

 

Geef het door aan Geert Jan als je komt.  Meer informatie volgt. 

 

Tot 19 mei. 

 

Namens het bestuur. 

 

Jan Brakels 

 

 

Agenda: 

  1. Opening. 

  2. Mededelingen.  

  3. Vaststellen agenda. 

  4. Ingekomen stukken  

  5. Uitgaande stukken. 

  6. Notulen vorige ledenvergadering d.d. 15 oktober 2014. 

  7. Verschillende vergaderingen KLN Afd. Drenthe en Noordshow.  

  8. Jongdierendag 28 augustus 2015. 

  9. Onderlinge competities Konijnen en Hoenders. 

10Oostermoershow 2015. 

11. Oostermoershow 2016. 

13. Beschrijvingbrieven KLN en NBS. 

14Dierbespreking. (door R. Eefting) 

15. Wat verder ter tafel komt. 

16. Rondvraag  

17. Sluiting.