Gieten en Omstreken 75 jaar in 2016!

 
 

Jubileumjaar G&O Gieten en Omstreken. 

3 Maart jl. bestond de vereniging 75 jaar, dit is een hele mijlpaal vooral in deze tijd waar er nogal wat verenigingen gedwongen zijn om te stoppen of zich zelf moeten opheffen vanwege te weinig belangstelling van de fokkers en vooral het terug lopen van het leden aantal. 

Wij als vereniging gaan dit vieren met de leden op de fokkersdag/jongdierendag waar we aansluitend een barbecue gaan organiseren, verderop in de nieuwsbrief leest u er meer over.  

Ook de tentoonstelling zal een feestelijk tintje krijgen we hebben namelijk de provinciale bondstentoonstelling van Drenthe toe gewezen gekregen, waar leuke en mooie prijzen door de nationale bond ter beschikking worden gesteld, we hebben ook een districtshow van Thrianta en Hulstlanderclub als mede een jubileumshow van Wyandotte club. 

Ter gelegenheid van het jubileum zal de vereniging pennen laten maken die elke inzender, keurmeester en lid aangeboden zal worden.  

Barbecue met de vereniging uit Coevorden: 

Zaterdag 2 juli staat denk ik bij jullie allemaal in de agenda of op de kalender, want dan organiseren  

we in samenwerking met de vereniging uit Coevorden een hokbezoek en BBQ. We zullen op bezoek gaan bij leden van de vereniging uit Coevorden. 

Geef het door aan Geert Jan als je komt graag voor 20 juni 2016. 

 

Fokkersdag/Jongdierendag 2016: 

Ter gelegenheid van het 75 jarige bestaan zal de vereniging dit jaar een fokkersdag/jongdierendag gaan houden, er mogen dus ook oude dieren worden ingezonden. Deze dag gaan we houden op zaterdag 3 september 2016. De planning is zo rond 10.00 uur te beginnen. 

Na afloop is er een barbecue voor leden en familie, er zal een kleine vergoeding worden gevraagd voor deelname. Dit alles gaan we houden in onze vertrouwde ruimte de kantine van de IJsbaan in Gieten. 

Als keurmeesters zullen fungeren voor de Konijnen dhr. H.G.M. de Klein (A) en voor de Hoenders  

dhr. H.L. Timmer (A), beide keurmeesters zijn ook uitgenodigd voor de barbecue en zullen waarschijnlijk ook aanwezig zijn. 

Er zijn leuke en mooie prijzen te winnen voor zowel oude als jonge dieren.