Winnaars Oostermoershow 2014

 
Fraaiste konijn Pool roodoog Bernd Bolt
Fraaiste hoen Welsumer Comb. P. en J Eissens
Fraaiste dwerghoen Sulmtalerkriel J. de Jonge 
Fraaiste hoen op 1 na Brahma J. Warners (Bert Lasschen wisselbeker)
Fraaiste sierduif Showracer van E. A. Doorn
Fraaiste dier C klasse Hollander van G.J. Groenhof  ( B en O beker)
Fraaiste dier jeugdlid Hollandse kriel Wesley Sinkgraven